Ansøgning om ændring af uddannelsestid SKP

Elever i skolepraktik kan på samme måde som elever i ordinære uddannelsesforløb søge om dispensation for uddannelsestiden. Skema til ansøgning om dispensation for uddannelsestiden skal benyttes.

Alle sager behandles som udgangspunkt inden for 14 dage, med mindre særlige forhold gør sig gældende.