Uddannelsesaftaler

Generelt om uddannelsesaftaler

Er virksomheden godkendt som uddannelsessted, kan den indgå en uddannelsesaftale med en elev. Det sker ved udfyldelse af en uddannelsesaftaleblanket, som efterfølgende sendes til den skole, eleven tilmeldes. 

De første 3 måneder af praktikperioden er gensidig prøvetid, hvor både elev og arbejdsgiver uden varsel og uden angivelse af grund kan ophæve uddannelsesaftalen. Efter prøvetiden er aftalen uopsigelig.

Læs mere om hvad en uddannelsesaftale er, om prøvetid, ferie, elevløn, lønrefusion under skoleophold mm.  

Det er nu muligt at indgå uddannelsesaftaler i digital form via ministeriets hjemmeside: https://www.elevplan.dk/offentlig/

Den traditionelle blanket i papirudgave kan også benyttes:
Blanketter ved indgåelse af uddannelsesaftaler efter 1. august 2015 med tilhørende vejledning og øvrige blanketter vedrørende uddannelsesaftaler