Censorer

Censorvejledning
Censorvejledningen for svendeprøven på mediegrafikeruddannelsens 4. hovedforløb er gældende for elever startet efter 1. august 2015. Elever, der er startet på uddannelsen før denne dato afslutter deres uddannelse på 3. hovedforløb. Her gælder censorvejledningen for 3. hovedforløb. 

Undervisningsministeriet har udgivet en publikation med gode råd om at fungere som censor på erhvervsuddannelserne: God praksis ved bedømmelse - råd til censorer ved prøver

Censorafregning
Skemaet til afregning af udgifter i forbindelse med censorgerningen sendes til Team Svendeprøver på svendeprover@iu.dk.