Censorer

Censorvejledning
Censorvejledningen for mediegrafikeruddannelsen er revideret november 2017. 

Undervisningsministeriet har udgivet en publikation med gode råd om at fungere som censor på erhvervsuddannelserne: God praksis ved bedømmelse - råd til censorer ved prøver

Censorafregning
Skemaet til afregning af udgifter i forbindelse med censorgerningen sendes til uddannelsessekretær Jette Haugaard Nielsen, jhn@grafiske-uddannelser.dk.