Svendeprøven

Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve som del af 4. hovedforløb, som er elevens sidste skoleophold. Svendeprøven er en mundtlig prøve over elevens præsentation af et overordnet grafisk koncept til en kampagne med udarbejdelse af to kampagneprodukter (svendestykker) og suppleres af elevens portfolioprodukter fra praktikken. 

Mediegrafikeruddannelsens svendeprøve er beskrevet i en vejledning til svendeprøven

BEMÆRK ovenstående er gældende for elever startet på uddannelsen efter 1. august 2015. Reglerne for elever på gammel ordning (startet før 1. august 2015) fremgår af denne vejledning til svendeprøven.

Svendeprøvegebyr 
I forbindelse med at eleven afslutter sin uddannelse og går til svendeprøve, opkræves virksomheden et svendeprøvegebyr. Gebyret dækker udgifter, som elevens gennemførelse af svendeprøven medfører for Grafisk Uddannelsesudvalg. Svendeprøvegebyret er fastsat til 3.000 kr. pr. elev.