Svendeprøven

Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve som del af elevens sidste skoleophold. Prøven er en mundtlig prøve over elevens portfolio. Portfolien er et udvalg af produkter og produktioner, som eleven har arbejdet med under uddannelsen ledsaget af en dokumentation for hver kernefaglighed. Se også Spørgsmål og svar om portfolio.

Svendeprøven er beskrevet i en vejledning til svendeprøven

Svendeprøvegebyr 
I forbindelse med at eleven afslutter sin uddannelse og går til svendeprøve, opkræves virksomheden et svendeprøvegebyr. Gebyret dækker udgifter, som elevens gennemførelse af svendeprøven medfører for Grafisk Uddannelsesudvalg. Svendeprøvegebyret er fastsat til 3000 kr. pr. elev.

Hør mediegrafikeren fortælle om sin svendeprøveportfolio: