Vejledninger til hovedforløbet

I samarbejde med skolerne er der udarbejdet vejledninger til uddannelsens hovedforløb fra 1. til 4. hovedforløb. Vejledningerne giver anvisninger på den helhedsorienterede undervisning og udfolder temaet for det enkelte hovedforløb. Vejledningen til 4. hovedforløb adskiller sig fra de øvrige vejledninger ved at beskrive en fast struktur med fastlagte projektfaser og varigheder knyttet til uddannelsens afsluttende prøve, svendeprøven.

Vejledningerne kommer med forslag til fagligt indhold, fagenes samspil og tilstræber at være retningsgivende for det faglige niveau. Vejledningerne tager udgangspunkt i fagbeskrivelserne.