Regler for uddannelsen

Reglerne for uddannelsen fremgår af BEK nr. 462 af 14/04 2015 bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker og i uddannelsesordningen og fagbeskrivelserne.

Uddannelsesordningen danner baggrund for skolernes udarbejdelse af den lokale undervisningsplan. 

Uddannelsens fagoversigt viser skoleperioderne og fagenes fordeling.

Skolepraktik og adgangsbegrænsning
Elever, der ikke opnår en praktikplads efter grundforløbet, kan optages i skolepraktik på en af de skoler, der udbyder uddannelsen. Roskilde Tekniske Skole og Next Uddannelse København har etableret et fælles praktikcenter i Valby.

Det faglige udvalg er klageinstans for skolens afgørelse vedrørende optagelse eller udmeldelse af skolepraktik. En klagevejledning beskriver, hvordan klagen behandles og hvilke oplysninger, der skal indsendes til fagligt udvalg fra skolen.

Der er adgangsbegrænsning til uddannelsen. Kontakt erhvervsskolen for nærmere oplysninger.

Elever startet før 1. august 2015
Elever startet på uddannelsen før 1. august 2015 er omfattet af andre regler. Reglerne fremgår af fagbilag 5 og uddannelsesordningen.