Praktikuddannelsen

Uddannelsen veksler mellem undervisning på en erhvervsskole og praktik i en godkendt virksomhed inden for området. Uddannelsen skal samlet give eleven alsidig viden og kompetencer til professionelt at arbejde med design og fremstilling af trykte og digitale produkter og produktioner.

Virksomheden skal udarbejde en plan for elevens praktikuddannelse — elevens personlige uddannelsesplan — som værktøj til virksomhedens planlægning og styring af elevens praktikuddannelse. Se siden Uddannelsesplan.

Praktikmål for uddannelsen:

Grafisk design, typografi og grafik og billedbehandling
Eleven kan designe, planlægge og fremstille trykte og digitale produkter og produktioner
Eleven kan arbejde med idéudvikling, grafisk design, typografi og med grafik og billedbehandling til fremstilling af trykte og digitale produkter og produktioner
Eleven kan arbejde med kommunikation og konceptudvikling

Grafisk produktionsforståelse
Eleven kan tilrettelægge, udføre og kontrollere trykte og digitale produkter og produktioner på baggrund af viden om grafisk produktion
Eleven kan udføre opgaver i forhold til kommunikationsteknologi, datahåndtering og dokumentformater
Eleven kan varetage et grafisk produktionsworkflow og rådgive om et rationelt produktionsforløb
Eleven kan løse og dokumentere faglige problemstillinger
Eleven kan udføre arbejdet under hensyntagen til gældende regler for arbejdsmiljø og sikkerhed 

Samarbejde og kommunikation
Eleven kan indgå i samarbejde med andre, herunder bidrage til løsning af faglige problemstillinger
Eleven kan kommunikere fagligt ved anvendelse af relevante regler, begreber og termer inden for grafisk produktion