Portfolio på uddannelsen

Mediegrafikeren arbejder gennem hele uddannelsen med en portfolio. Formålet med portfolien er at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige og almene og personlige kompetencemål for uddannelsen. 

Portfolien udarbejdes løbende gennem uddannelsen i form af en arbejdsportfolio, der afleveres forud for hvert skoleophold, hvor den fremlægges og evalueres. Arbejdet med portfolien indgår i elevens personlige uddannelsesplan. 

Til svendeprøven er elevens portfolio grundlag for eksaminationen. 

Portfolien indhold skal være eksempler på egne arbejder, det vil sige noget eleven har selv har udført eller selvstændigt har taget del i. Arbejdsportfolien og mediegrafikerens portfolien til svendeprøve afleveres i to versioner: 

1) som en portfoliomappe med fysiske eksempler på de enkelte produkter 
2) som et website, en e-portfolio hvis indhold visualiserer elevens arbejde med de samme produkter eller produktioner uploaded til en webserver 

Indsamling af produkter og eksempler sker efter aftale med virksomheden og under hensyntagen til tavshedspligten og beskyttelse af kundeoplysninger og forretningskoncepter.