Portfolio på uddannelsen

Mediegrafikeren arbejder gennem hele uddannelsen med en portfolio. Formålet med portfolien er at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige og almene og personlige kompetencemål for uddannelsen. 

Eleven supplerer løbende gennem uddannelsen portfolien med opgaver, produkter eller produktioner, som eleven selv har udført eller selvstændigt har taget del i. Arbejdet med portfolien indgår i elevens personlige uddannelsesplan og i skoleuddannelsen på hovedforløbet. Skolen oplyser om tidspunktet for aflevering og feedback på elevens portfolio. 

Til svendeprøven vælger eleven selv produkter til portfolien som del af bedømmelsesgrundlaget. Produkterne skal også her være nogle, som eleven selv har udført eller selvstændigt har taget del i.

Grafisk Uddannelsesudvalg har udarbejdet vejledninger, der uddyber reglerne for portfolien både for elever på gammel ordning (startet før 1. august 2015) og for elever på de nye regler (startet efter 1. august 2015). Begge vejledninger er opdateret maj 2018.