Voksenlærling

Virksomheder kan få tilskud til voksenlærlinge inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder og områder med mangel på arbejdskraft. 

Der kan ydes tilskud til arbejdsgivere, når den person, der indgås uddannelsesaftale med, ikke i forvejen har en erhvervsuddannelse eller derover. Der kan desuden ydes tilskud til personer, der har en forældet uddannelse eller har været ledige i mindst 6 eller 9 måneder afhængig af personens alder. 

Arbejdsgivere kan søge om godkendelse af voksenelever direkte på Virk.dk.

For ledige under 30 år med 6 måneders ledighed eller mere og for ledige over 30 år med 9 måneders ledighed eller mere er adgangen i perioden udvidet, så alle uddannelser efter lov om erhvervsuddannelser eller lov om maritime uddannelser er tilskudsberettigede. Den udvidede adgang løber fra den 1. januar 2013 til den 31. december 2015. 

For beskæftigede gælder det fortsat, at uddannelsen skal være opført på listen over erhvervsuddannelser, hvor arbejdsgiveren kan få tilskud, den såkaldte positivliste. 

Se uddannelser, der ydes tilskud til i dit område: Det regionale arbejdsmarkedsråds positivliste.

Læs mere på Jobnets vejledning til arbejdsgiverne om voksenelever.