Voksenlærling

Arbejdsgivere kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge over 25 år. Med beskæftigelsesreformen i 2015 er voksenlærlingeordningen blevet målrettet arbejdsløse og ufaglærte beskæftigede. Det betyder, at beskæftigede med en uddannelse ikke længere kan benytte ordningen.

Målgruppe og tilskud

  • Dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere som er ufaglærte, og personer med forældet uddannelse med mere end 2 måneders ledighed og faglærte med mere end 12 måneders ledighed. Tilskuddet er på 40 kr. i timen i hele uddannelsesperioden og gælder alle erhvervsuddannelser

  • Øvrige ufaglærte ledige med mindre end 2 måneders ledighed og ufaglærte beskæftigede. Tilskuddet er på 30 kr. i timen i op til de første to år af uddannelsesperioden, og uddannelsen skal være inden for områder med behov for arbejdskraft (se voksenlærlingelisten)

Hvilke uddannelser kan der ydes tilskud til?

For voksenlærlinge, der er ufaglærte/har forældet uddannelse og kommer fra minimum 2 måneders ledighed - i form af dagpenge, kontanthjælp eller uddannelseshjælp - er der som hovedregel ingen begrænsninger.

Voksenlærlinge, der kommer fra beskæftigelse, og ufaglærte ledige med mindre end 2 måneders ledighed, er omfattet af kravet om, at uddannelsen skal være inden for områder med behov for arbejdskraft (se voksenlærlingelisten). 

Se voksenlærlingelisten og læs mere på Jobnets vejledning om voksenlærlingeordningen.