Censorer

Censorvejledning
Den gældende censorvejledning for grafisk teknikeruddannelsen er opdateret september 2015.

Undervisningsministeriet har udgivet en publikation med gode råd om at fungere som censor på erhvervsuddannelserne: God praksis ved bedømmelse - råd til censorer ved prøver

Censorafregning
Skemaet til afregning af udgifter i forbindelse med censorgerningen sendes til Team Svendeprøver på svendeprover@iu.dk.