Svendeprøven

Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve som del af elevens sidste skoleophold. Prøven er en mundtlig prøve over elevens projektopgave og portfolio. 

Projektopgaven tager udgangspunkt i en konkret faglig problemstilling på praktikvirksomheden eller en anden virksomhed inden for området. Portfolien indeholder produkter, eleven har indsamlet og udført under uddannelsen. 

Svendeprøven er beskrevet i en vejledning til svendeprøven. 

Svendeprøvegebyr 
I forbindelse med at eleven afslutter sin uddannelse og går til svendeprøve, opkræves virksomheden et svendeprøvegebyr. Gebyret dækker udgifter, som elevens gennemførelse af svendeprøven medfører for Grafisk Uddannelsesudvalg. 

Svendeprøvegebyret er fastsat til 3000 kr. pr. elev.