Regler for uddannelsen

Reglerne for uddannelsen fremgår af BEK nr. 378 af 08/04 2015 bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker og i uddannelsesordningen og fagbilagene.

Uddannelsesordningen danner baggrund for skolernes udarbejdelse af den lokale undervisningsplan. 

Uddannelsens fagoversigt viser skoleperioderne og fagenes fordeling.

Skolepraktik og adgangsbegrænsning
Elever, der ikke opnår en praktikplads efter grundforløbet, kan optages i skolepraktik på Tech College i Aalborg, hvis uddannelsen er startet efter 1. august 2015.

Det faglige udvalg er klageinstans for skolens afgørelse vedrørende optagelse eller udmeldelse af skolepraktik. En klagevejledning beskriver, hvordan klagen behandles og hvilke oplysninger, der skal indsendes til fagligt udvalg fra skolen.

Der er adgangsbegrænsning til uddannelsen. Kontakt erhvervsskolen for nærmere oplysninger.

Elever startet før 1. august 2015
Elever startet på uddannelsen før 1. august 2015 er omfattet af andre regler. Reglerne fremgår af fagbilag 4 og uddannelsesordningen.