Praktikuddannelsen

Uddannelsen veksler mellem undervisning på en erhvervsskole og praktik i en godkendt virksomhed inden for området. Uddannelsen skal samlet give eleven alsidig viden og kompetencer til professionelt og fleksibelt at arbejde med produktion og workflow inden for print, tryk og færdiggørelse.

Virksomheden skal udarbejde en plan for elevens praktikuddannelse — elevens personlige uddannelsesplan — som værktøj til virksomhedens planlægning og styring af elevens praktikuddannelse. 

Praktikmål for uddannelsen:

Grafisk produktion og workflow
Eleven kan planlægge,udføre og kontrollere trykt og digital produktion på baggrund af viden om grafisk produktion og workflow 
Eleven kan anvende værktøj og betjene forskellige typer af udstyr til fremstilling af trykte og digitale produkter
Eleven kan anvende viden om det grafiske workflow til varetagelse og rådgivning om et rationelt produktionsforløb
Eleven kan arbejde på en sikkerheds- og miljømæssig forsvarlig måde i henhold til gældende regler

Materialevalg og håndtering
Eleven kan foretage valg af materialer til fremstilling af trykte og digitale produkter samt håndtere materialer og hjælpemidler på en sikkerheds- og miljømæssig forsvarlig måde i henhold til gældende regler

Kvalitets- og produktionsstyring
Eleven kan udføre kvalitetskontrol og relevant kvalitetsstyring
Eleven kan vurdere og dokumentere faglige problemstillinger

Samarbejde og kommunikation
Eleven kan indgå i samarbejde med andre, herunder bidrage til løsning af faglige problemstillinger
Eleven kan kommunikere fagligt ved anvendelse af relevante regler, begreber og termer inden for grafisk produktion