Portfolio på uddannelsen

Den grafiske tekniker arbejder gennem hele uddannelsen med en portfolio. Formålet med portfolien er at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige og almene og personlige kompetencemål for uddannelsen. 

Portfolien samles som et udvalg af elevens egne produkter, og skal gennem hovedforløbet og til svendeprøven afleveres som en portfoliomappe med fysiske eksempler på de enkelte produkter vedlagt en dokumentation til hvert produkt. 

Portfolien udarbejdes løbende gennem elevens uddannelse i form af en arbejdsportfolio, der forberedes og fremvises på hvert skoleophold. Arbejdet med portfolien indgår i elevens personlige uddannelsesplan. 

Til svendeprøven er elevens portfolio sammen med en projektopgave grundlag for eksaminationen. 

Indsamling af produkter og eksempler sker efter aftale med virksomheden og under hensyntagen til tavshedspligten og beskyttelse af kundeoplysninger og forretningskoncepter.