Euv - erhvervsuddannelse for voksne

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) blev indført 1. august 2015 som led i reformen af erhvervsuddannelserne. Strukturen og reglerne for euv, herunder regler og retningslinjer for tilrettelæggelsen af uddannelsen og den indledende kompetencevurdering fremgår nedenfor.

Udvalget har udarbejdet et faktaark med information om euv, og der er gode eksempler på RKV i publikationen.

Se desuden Undervisningsministeriets vejledning om euv, der er opdateret januar 2017. Bemærk, at reglerne for euv ændres pr. 1. januar 2018.