Euv - erhvervsuddannelse for voksne

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) blev indført pr. 1. august 2015 som led i erhvervsuddannelsesreformen. Strukturen og reglerne  for euv, herunder regler og retningslinjer for tilrettelæggelsen af uddannelsen og den indledende kompetencevurdering fremgår af materialet nedenfor.

Udvalget har udarbejdet et faktaark med information om euv, og der er gode eksempler på RKV på euv i publikationen nedenfor. Se desuden Undervisningsministeriets vejledning om euv, der er opdateret januar 2017.