Uddannelsesbevis

Uddannelsesbeviset udstedes af Grafisk Uddannelsesudvalg og sendes til virksomheden, der overrækker beviset til eleven når denne er udlært. Er eleven i skolepraktik, er det skolen som modtager og overrækker beviset til eleven.  

Mistet uddannelsesbevis?
Har du mistet dit uddannelsesbevis, kan du udfylde blanket med anmodning om genudstedelse og sende til den til guu@grafiske-uddannelser.dk.

Genudstedelse af uddannelsesbeviset koster 300 kr. og dækker omkostninger i forbindelse med udstedelsen. Før beviset kan genudstedes skal beløbet indbetales via en bankoverførsel til Lån & Spar Bank, reg.nr. 0400 kontonr. 1070068074. Anfør reference: navn og cpr-nummer. 

Det er ikke muligt at genudstede beviser udstedt før maj 2013, da originaludgaverne af de enkelte bevisskabeloner ikke er tilgængelige. Sekretariatet kan i stedet og uden omkostninger udstede en uddannelsesbekræftigelse.