Uddannelsesbevis

Uddannelsesbeviset udstedes af Industriens Uddannelser og sendes til virksomheden, der overrækker beviset til eleven når denne er udlært. Er eleven i skolepraktik, er det skolen som modtager og overrækker beviset til eleven.  

Mistet uddannelsesbevis?
Har du mistet dit uddannelsesbevis, kan du bestille en kopi af beviset her