Praktikvirksomheder

Ansæt en elev og vær med til at sikre din virksomhed og branchen for fremtiden!

En erhvervsuddannelse er en kombination af teoretisk undervisning på skole og praktisk oplæring i virksomheden. For at kunne uddanne elever skal virksomheden være godkendt af fagligt udvalg. Godkendelsen skal sikre, at virksomheden kan give eleven en praktisk oplæring, der opfylder de overordnede mål for uddannelsen og svarer til branchens udvikling og behov. Er virksomheden ikke godkendt, hjælper skolen eller fagligt udvalg gerne med det. 

Det faglige udvalg godkender virksomheden på baggrund af virksomhedens ansøgning og eventuelt besigtigelse af virksomheden. Herefter foretager udvalget en helhedsvurdering og træffer afgørelse om godkendelse. Ansøgninger om godkendelse behandles hurtigst muligt og inden for 14 dage.

Ved spørgsmål om virksomhedsgodkendelse kan sekretariatet kontaktes på 33 11 45 11 eller guu@grafiske-uddannelser.dk.

Er virksomheden godkendt for nyligt, vil vi gerne sige Tillykke med jeres nye elev. Virksomheden kan også finde inspiration til god praktikoplæring eller inspiration til den gode elevsamtale - forberedelse og den gode elevsamtale - spørgsmål og svar.

Undervisningsministeriets nye informationsmateriale til det praktikpladsopsøgende arbejde

Undervisningsministeriet har foråret 2018 lanceret et nyt informationsmateriale, der skal gøre det lettere for virksomhederne at overskue processerne og fordelene ved at tage en elev. Materialerne kan findes på ministeriets hjemmeside samt på www.praktikpladsen.dk/virksomhed og læringsportalen EMU.

Elevens uddannelsesplan

Sammen med eleven udarbejder virksomheden er plan, så elevens uddannelse er lagt i faste rammer. En skabelon til en uddannelsesplan findes under uddannelsen.