Reform af erhvervsuddannelserne

For information om erhvervsuddannelsesreformen og regelgrundlaget fra 1. august 2015 se den nye reformstruktur og læs mere om de nye erhvervsuddannelser.


Pjece for erhvervsuddannelse for voksne
Pjece vedrørende erhvervsuddannelser for voksne (euv) er målrettet skolerne og uddyber elementerne i euv. Spørgsmål, som lærere, vejledere m.fl. har stillet til euv, bliver løbende lagt på ministeriets hjemmeside under spørgsmål og svar.

Pjece der skal guide jobcentre, vejledere og erhvervsskoler i arbejdet på tværs af tre reformer
Udgivelsen sætter fokus på samspillet i praksis mellem erhvervsuddannelses- beskæftigelses- og kontanthjælpsreformen. Læs pjecen Tre nye reformer.

 

Særligt for administratorer:

Overgangsordninger for elever, som er begyndt på en erhvervsuddannelse før 1. august 2015
Ministeriet har vejledt skoler mfl. om overgangsordninger for elever, der er begyndt på en erhvervsuddannelse før 1. august 2015. Blandt andet om at elever, der har påbegyndt et grund- eller hovedforløb efter de regler, som gjaldt før 1. august 2015, har ret til at fortsætte deres forløb (både grund- og hovedforløb) efter disse regler.

Disse elever har også mulighed for at skifte til den nye erhvervsuddannelse, hvis de selv og deres praktikvirksomhed ønsker det. Skiftet kan ske efter den 1. august 2015 og behøver ikke at ske umiddelbart efter denne dato. Elevens skole fastsætter overgangsordninger herom i den lokale undervisningsplan om den nye uddannelse.
Undervisningsministeriets vejledning af 4. juni 2015