Årsrapporter

Grafisk Uddannelsesudvalgs årsrapporter

Årsrapporten er sekretariatets status på årets væsentligste aktiviteter med udgangspunkt i dets opgaver og årsplan for prioriteringer og fokusområder. Årsrapporten indeholder desuden nøgletal for året.