Nye lønsatser for elever pr. 1. marts

21-04-2017 07:37:15

Elevlønsatserne er steget pr. 1. marts som følge af overenskomstaftalen. Der er en generel stigning på 1,7 % pr. år. I satserne for grafisk tekniker (2018 og 2019) er endvidere indregnet et beløb, der kompenserer eleven for, at virksomhedernes pligt til betaling af elevens bidrag til ATP ophører pr. 1. marts 2018.

De nye satser fremgår under uddannelsen under Løn, ferie mm.