Rapport Den grafiske branche under forandring

18-10-2016 11:43:06

Nyhedsbrevet Udkom omtaler en ny rapport "Nye forretningsmodeller og ydelsestyper under udvikling i den grafiske branche". Rapporten er resultatet af en undersøgelse gennemført i et samarbejde mellem Grakom og SDU.

Citat fra nyhedsbrevet Udkom 5. oktober 2016:

"Den grafiske branche har de seneste årtier været ramt af massive udfordringer. Både på det teknologiske område, hvor it i stigende grad har overtaget det grafiske håndværk, men også på produktområdet, hvor en række traditionelle tryksager enten er forsvundet helt eller erstattet af digitale løsninger.

Derfor er mange grafiske virksomheder udfordret i forhold til, hvordan de i fremtiden kan skabe en fornuftig forretning. Der er flere veje at gå, og det var i den forbindelse Grakom startede dialogen op med Brandbase og SDU Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse. Vi ville gerne undersøge, hvilke forretningsmodeller, man som virksomhed kan vælge for at sikre fremtiden for virksomheden."

Rapporten kan downloades her.